Robbii anzilnii munzalan mubaarokan wa anta khoirul munziliin.“Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang berkah, dan Engkau adalah sebaik‐baik pemberi tempat.” (QS. Al‐Mukminûn: 29).