Sebaik Baik Amal adalah yang Kontinyu walaupun sedikit